Ditt eget moderne tidsskrift - alltid oppdatert med de eldste nyhetene!

  Utgave 9 (totalt)

Vi øker absolutt minst!

        Årgang 17 - 2003   

Trenger du ferie? Besøk en gresk øy!

INNHOLD:
En tabbe - diskusjon 
Nyhet! Olsenfilm
Mor Olsen's matspalte
Toresuppe - spalten for
   blandede opplevelser

En sørgelig historie 
  fra Synnfjell

Ny bok fra Hippokrene!
Dagens hoppesau
 

Teknisk test


Tidligere utgaver:
Faarikaal nr 8

 

   

EN TABBE

Ærede Redacteur,
Deres referat fra en såkalt gullbryllupsfest i det noble eldresenteret , 5. februar 2ooo er intet mindre enn en fadese. Som det tydelig fremgår av det veldekkede bordet gjelder det diamanter. 
Det er ikke gull alt som glimrer. Og så er det noen som påstår at de eldre er sløve? De er bare eldre -.

Håper Deres avis blir mere korrekt for fremtiden!

Hilsen Hippokrene.

Redacteuren diskuterer denne saken med seg selv.
Se side 2
Nye trender i arbeidslivet
Faarikaal har lenge sett et behov for rasjonalisering i arbeidslivet. Som ett av mange tiltak så har vi - i forbindelse med miljøtiltaket "tilbake til naturen", innført i vår egen redaktion det prinsipp at man, ved nødvendige besøk, heretter må foreta de utendørs. Ettersom vi likevel vil markere forskjellene mellom ledelse og journalister så har vi innført et skille mellom de ulike arbeidsgruppene i avisen vår. Bemerk at det er lagt inn lysåpninger øverst i dørene slik at man kan benytte sittetiden til litterære - eller andre studier. Vi kan her spesielt anbefale artikler offentliggjort i Faarikaal idet de er meget velegnet til almenn opplysning og faglig oppdatering. Lommelykt lånes ut til sent-arbeidende personell. Husk å sjekke batteriets status etter bruk. Det er DITT ansvar å sørge for at nestemann får et givende opphold!


Nymerket på E6

Syns du at det mangler noen sider

 Copyright © 1985-2002 Faarikaal

- side 1 -

Send stoff til Redacteuren!

DET  ER  DU  SOM GJØR  FAARIKAAL  TIL  EN  VELSMAKENDE  AVIS