Ditt eget moderne tidsskrift - alltid oppdatert med de eldste nyhetene!

  Utgave 10 (totalt)

Vi øker absolutt minst! (Fordi vi bare har små øk!)

        Årgang 32 - 2016  

Trenger du ferie?

INNHOLD FRA GAMLE DAGER:
- Se tidligere   utgaver!


Tidligere utgaver:
Faarikaal nr 9

 

    Organisajonsnummer 916 515 847

EN ALTFOR GAMMEL TABBE

Ærede Redacteur,
Deres referat fra en såkalt gullbryllupsfest i det noble eldresenteret, 5. februar 2ooo var intet mindre enn en fadese. Som det tydelig fremgår av det veldekkede bordet gjaldt det diamanter. Men, Det er ikke gull alt som glimrer. Og så er det noen som påstår at de eldre er sløve? De er bare eldre -.Håper Deres avis blir mere korrekt for fremtiden!
Hilsen Hippokrene.
Redacteuren vil gjerne fortelle Hippokrene at gull av og til også glimrer. Det er hennes nye bok et glitrende eksempel på. (Se egen annonse under)
SPENNENDE MEMOARER AV Astrid Olsen
Faarikaal har lenge sett et behov for rasjonalisering i arbeidslivet. Som ett av mange tiltak så har vi - i forbindelse dette generert ett nytt navn i vår portefølje. Foruten å ha Olsenfilm, finnes nå
også Faarikaal Forlag. Forlagets første offisielle utgivelse heter "BARNDOMS-MINNER" og ble for noen år siden skrevet ned av Astrid Olsen på hennes PC og redigert av Inger. Dette verket er nå trykt i farger, og redacteuren vil gjerne sitere fra verkets bakside, skrevet av damen som fyller 100 år i januar 2016:

"Jeg har skrevet disse memoarene til minne om en tid som er forbi. Jeg er nesten hundre år, og sender en hilsen til alle mine etterkommere.

Før var vi aktive. Vi måtte gå eller sykle lange veier for å være med på noe. Nå sitter folk plantet i sofaen og ser på TV. Mye er forandret, men er verden blitt et bedre sted å bo i?

Grønn var min barndoms dal.
Jeg ønsker dere alle en god og lykkelig framtid.
Ta vare på hverandre."

Utgitt av Faarikaal Forlag
ISBN-13: 978-8269024807
Bestilles kun på nettet:
https://www.createspace.com/5900101 
Pris US$ 35,- + porto
183 sider i farger.


Og her er videoen fra mors 100-årsdag med glimt fra livet hennes:
 https://vimeo.com/user22199499/review/152103044/c97df25bfe  

Passord: mor100

Den er tilgjengelig som DVD i høy kvalitet ved spesialbestilling fra info@olsenfilm.no.  Kr 150,-, fritt tilsendt.  Om kvaliteten er ekstra viktig kan filmen også leveres på BluRay i HD. Pris for BD oppgis bare på mail!

 

www.olsenfilm.no


Nymerket på E6

Dette var en gammel nyhet, men kunne ha vært ny.
Syns du at det mangler noen sider? Det er DU som ikke har skrevet dem! 

 Copyright © 1985-2016 Faarikaal

- SIDE 1 -

  Send stoff til Redacteuren!

DET  ER  DU  SOM GJØR  FAARIKAAL  TIL  EN  VELSMAKENDE  AVIS