Ditt eget moderne tidsskrift - alltid oppdatert med de eldste nyhetene!

  Utgave 8

Vi øker minst!

        Årgang 15    

INNHOLD:
Festlig samvær
Mor Olsen's kakevafler
Dagens patent
Toresuppe - spalten for
   blandede opplevelser
Hva er nytt i verden?
Familiesladder
Dagens brææææk! Familiesladder
Siden siste nummer så har det skjedd en mengde begivenheter i familiene rundt om. Her i denne spalten nevner vi først og fremst bare positive nyheter, såsom bursdager, barnefødsler, parkeringsbøter, fortjenestemedaljer osv. Vi vet positivt at noen har fylt 50år, andre har fylt 40, 30, 20, 10, 5, 60, 70, 80 og 85 siden forrige nummer kom ut. Redactøren gratulerer samtlige! Vi vet også positivt at det er kommet tilstede nye verdensborgere, samt at sikkert noen også er underveis, nettopp er produsert og atter andre under forberedelse. Igjen så gratulerer vi samtlige. Når det gjelder parkeringsbøter og andre straffereaksjoner som er utdelt oppfordrer vi samtlige til å dele sine erfaringer med oss. Etter en statistisk vurdering så er det helt klart at du finns blant de bøtelagte! 
Familien
 Copyright © 1985-2002 Faarikaal

- side 6 -

Tilbake til side 1