Ditt eget moderne tidsskrift - alltid oppdatert med de eldste nyhetene!

  Utgave 9 (totalt)

Vi øker minst!

        Årgang 16 - 2003    


INNHOLD:
En tabbe - diskusjon 
Nyhet! Olsenfilm
Mor Olsen's matspalte
Toresuppe - spalten for
   blandede opplevelser

En sørgelig historie 
  fra Synnfjell

Ny bok fra Hippokrene!
Dagens hoppesau
 


Tidligere utgaver:
Faarikaal nr 8

EN TABBE

Denne saken har nok kommet litt ut av kontroll. Etter en inngående diskusjon i Redacteurens lokaler så er Redacteuren og Fåremannen kommet frem til at denne saken har en meget naturlig forklaring. Idet vi alle vet at de fleste som i dag feirer diamantbryllup ikke er så ungdommelige og spreke som angjeldende jubileumspar. Som Hippokrene selv sier:  "Det er ikke gull alt som glimrer. Og så er det noen som påstår at de eldre er sløve!"  Redacteuren innrømmer gjerne at han selv hadde ønsket å være like rask i hodet som sitt opphav, men når saken likevel er som den er, så må det ses på som et kjempe kompliment at diamant-jubilantene blir sett på som gull-jubilanter. Det er ikke ofte å se så eldre som både ser ut som og virker så unge!

Likevel så gjelder det tidligere utsagn tilfulle:
Bildet er festet med digitalkamera og etterbehandlet for å få frem det elegante interiøret som står slik i kontrast til de hvite serviettene som forøvrig er håndbrettede og lagt på plass etter inngående innmåling av fagkyndig personell. 

   Copyright © 1985-2004 Faarikaal

- side 2 -

Tilbake til side 1  

DET  ER  DU  SOM GJØR  FAARIKAAL  TIL  EN  VELSMAKENDE  AVIS