Overføring av gamle lydbånd 1/4" (1 7/8, 3 ¾, 7 ½)
eller kassettbånd  til CD

Det er følgende prosesser involvert:


Kontakt oss på info@olsenfilm.no
der du forteller litt om båndene du ønsker at vi skal redde, og hva du forventer deg av resultatet. Vi blir helt sikkert enige både om pris og leveringstid!

NB! Om du vet at originalbåndene er innspilt på en opptager med avvikende hastighet, vennligst si fra slik at hastigheten på overspillingen kan justeres opp eller ned.