Lydarbeider - overføring fra MC, LP, 45 o/m, 78 o/m etc...
 

Inkludert i prosjektene utføres også støyreduksjoner på originalopptakene. Dette kan gjøre nesten ubrukbar lyd hørbar!


Kanskje dette lille eksempelet vil fortelle deg mer om støyreduksjon? Lydrestaurering av gammelt privatopptak (direkte innspilt lakkplate i 78 o/m fra ca 1920, den så ut som om den hadde ligget i et sandtak og hadde ekstremt mye støy).
This little audio example of audio noise reduction may give you an idea on what is possible?

Windows wma format:  ukorrigert  korrigert
  (ca 250kB for hver fil)

Temahefte om støyreduksjon i pdf