Overføring av smalfilm uten lyd (8mm, super8), til mpg2 og/eller DVD Video.

Alle smalfilmer blir lest inn i HD (720P) for best mulig kvalitet. 

Det er følgende prosesser i bruk for å digitalisere 8mm smalfilm:

     Vi kan også tilby ytterligere restaurering av gamle 8mm filmer.

Overføring av 16mm (stum/lyd) og 35mm gjøres i samarbeid med eksterne firma som benytter filmskannere for 16- 35mm kinofilm. Lyssetting og annen korreksjon kan utføres, også med lydrestaurering fra slikt materiale. Resultatet leveres tilbake på DV-format bånd (DV, DVCAM o.l.), hard-disk eller USB-pinne, DVD eller BD. Husk at en time i DV-kvalitet vil kreve ca 12Gb plass. Priser vil her kun gjelde etter nærmere avtale.

Eksempel:

Nesodden for 50 år siden
En 8mm (std) stumfilm, på YouTube (normal SD kvalitet.)

Kontakt oss for pris på info@olsenfilm.no der du forteller om filmene du ønsker at vi skal redde og hva du forventer deg av resultatet.

Vi blir sikkert enige både om pris og leveringstid!

Filmlyd og musikk:

 
For video og smalfilm er det ofte ønskelig med musikk.  Vi utfører dette som en del av skanningen dette vil da bare benytte musikk og/eller lydeffekter lisensiert for dette bruket.

Lydeffekter kan også legges inn. (Etter prisavtale/regning)

Oppdatert 25.03.2017