Overføring av smalfilm (8mm, super8),
 til mpg2 og/eller DVD Video.

Det er følgende prosesser i bruk for å digitalisere 8mm smalfilm:

Vi kan også tilby restaurering av gamle 8mm filmer:

Overføring av 16mm (stum/lyd) og 35mm gjøres i samarbeid med eksterne firma som benytter filmskannere for 16- 35mm kinofilm. Lyssetting og annen korreksjon kan utføres, også med lydrestaurering fra slikt materiale. Resultatet leveres tilbake på DV-format bånd (DV, DVCAM o.l.) eller hard-disk. Priser vil her kun gjelde etter avtale.

Eksempel:

Nesodden for 50 år siden
En 8mm (std) stumfilm (med musikk lagt på)

Kontakt oss for pris på info@olsenfilm.no der du forteller om filmene du ønsker at vi skal redde og hva du forventer deg av resultatet. Eller titt på prislisten for oversikt.

Vi blir sikkert enige både om pris og leveringstid!

Filmlyd og musikk:

 
For video og smalfilm er det ofte ønskelig med musikk, og/eller pålegg av lydeffekter. Vi kan utføre dette, og vi vil da bare benytte musikk og/eller lydeffekter lisensiert for dette bruket.

 

Updated 27.12.2013