Overspilling fra videobånd kan gjøres fra ulike formater; 
8mm, Hi8, digital8, Betamax, VHS, VHS-C, miniDV

Følgende utføres:

Filmlyd og musikk:
For video og smalfilm er det ofte ønskelig med pålegg av musikk, og/eller lydeffekter. Vi kan utføre dette, og vi vil da bare benytte musikk og lydeffekter lisensiert for dette bruket.  NB! Normalt legges det på musikk uten tilleggg i prisen. Dette gjelder DVD video fra innlest smalfilm 8mm.

Kvalitet:
Analog video leveres stort sett alltid alltid som DVD, eller som filer på kundens egen disk. Kvaliteten på innskannede analogtaper er som regel tilsvarende
full DVD kvalitet (720x576) bildeflate. BluRay kan også leveres, men vil ofte være "overkill" kvalitetsmessig. 

Updated 04.08.2016